slut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slut.

Từ điển Anh Việt

  • slut

    /slʌt/

    * danh từ

    người đàn bà nhếch nhác bẩn thỉu

    (đùa cợt) con gái

Từ điển Anh Anh - Wordnet