hussy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hussy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hussy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hussy.

Từ điển Anh Việt

  • hussy

    /'hʌsi/ (huzzy) /'hʌzi/

    * danh từ

    người đàn bà mất nết, người đàn bà hư hỏng

    đứa con gái trơ tráo; đứa con gái hỗn xược

Từ điển Anh Anh - Wordnet