slate axe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slate axe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slate axe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slate axe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slate axe

  * kỹ thuật

  búa sửa đá phiến lợp

  búa thợ lợp mái

  xây dựng:

  rìu đẽo tấm đá phiến