skirmish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skirmish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skirmish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skirmish.

Từ điển Anh Việt

 • skirmish

  /'skə:miʃ/

  * nội động từ

  (quân sự) cuộc chạm trán, cuộc giao tranh nhỏ

  cuộc cãi lý

  * nội động từ

  (quân sự) đánh nhỏ lẻ tẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet