short-circuit transition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

short-circuit transition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm short-circuit transition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của short-circuit transition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • short-circuit transition

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  chuyển đổi ngắn mạch (phương pháp đấu các động cơ)

  chuyển đổi song song

  điện:

  sự chuyển đổi ngắn mạch