second-class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-class.

Từ điển Anh Việt

 • second-class

  /'sekənd'klɑ:s/

  * tính từ

  loại hai, hạng nhì

  second-class passenger: hành khách đi hạng nhì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • second-class

  of inferior status or quality

  a second-class citizen

  second-class accommodations