scots english nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scots english nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scots english giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scots english.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scots english

    Similar:

    scottish: the dialect of English used in Scotland

    Synonyms: Scots

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).