say-so nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

say-so nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm say-so giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của say-so.

Từ điển Anh Việt

 • say-so

  /'seisou/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời tuyên bố không được ủng hộ

  quyền quyết định

  lời nói có thẩm quyền, lời nói có trọng lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet