saudi arabian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saudi arabian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saudi arabian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saudi arabian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saudi arabian

    Similar:

    saudi: a native or inhabitant of Saudi Arabia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).