saudi-arabian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saudi-arabian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saudi-arabian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saudi-arabian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saudi-arabian

    of or relating to Saudi Arabia or its people

    the Saudi-Arabian desert

    the Saudi royal family

    Synonyms: Saudi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).