sacrifice fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sacrifice fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sacrifice fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sacrifice fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sacrifice fly

    a sacrifice made by hitting a long fly ball

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).