sacrificeable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sacrificeable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sacrificeable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sacrificeable.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sacrificeable

    may be deliberately sacrificed to achieve an objective

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).