rudiments nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rudiments nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rudiments giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rudiments.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rudiments

  Similar:

  basics: a statement of fundamental facts or principles

  rudiment: the elementary stages of any subject (usually plural)

  he mastered only the rudiments of geometry

  Synonyms: first rudiment, first principle, alphabet, ABC, ABC's, ABCs

  rudiment: the remains of a body part that was functional at an earlier stage of life

  Meckel's diverticulum is the rudiment of the embryonic yolk sac

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).