rollo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rollo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rollo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rollo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rollo

    Norse chieftain who became the first duke of Normandy (860-931)

    Synonyms: Rolf, Hrolf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).