richard ii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

richard ii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm richard ii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của richard ii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • richard ii

    King of England from 1377 to 1399; he suppressed the Peasant's Revolt in 1381 but his reign was marked by popular discontent and baronial opposition in British Parliament and he was forced to abdicate in 1399 (1367-1400)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).