reproving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reproving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reproving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reproving.

Từ điển Anh Việt

  • reproving

    * tính từ

    thể hiện sự quở trách, thể hiện sự mắng mỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet