reproachful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reproachful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reproachful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reproachful.

Từ điển Anh Việt

 • reproachful

  /ri'proutʃful/

  * tính từ

  trách mắng, quở trách, mắng mỏ

  reproachful words: những lời trách mắng

  (từ cổ,nghĩa cổ) nhục nhã, làm xấu h

Từ điển Anh Anh - Wordnet