regulated power supply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regulated power supply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regulated power supply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regulated power supply.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • regulated power supply

  * kỹ thuật

  bộ nguồn ổn định

  điện:

  bộ nguồn được điều chỉnh

  nguồn năng lượng được điều chỉnh

  điện lạnh:

  cung cấp nguồn ổn định