reek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reek.

Từ điển Anh Việt

 • reek

  /ri:k/

  * danh từ

  mùi mốc; mùi nồng nặc, mùi thối

  the reek of tobaco: mùi thuốc lá nồng nặc

  không khí hôi thối

  (thơ ca) (Ê-cốt) khói

  (từ lóng) tiền

  * nội động từ

  toả khói, bốc khói; bốc hơi lên

  (+ of) sặc mùi, nồng nặc, có mùi hôi thối

  to reek of alcohol: sặc mùi rượu

  to reek of murder: (nghĩa bóng) sặc mùi giết người

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reek

  smell badly and offensively

  The building reeks of smoke

  Synonyms: stink

  be wet with sweat or blood, as of one's face

  Synonyms: fume

  give off smoke, fumes, warm vapour, steam, etc.

  Marshes reeking in the sun

  Similar:

  malodor: a distinctive odor that is offensively unpleasant

  Synonyms: malodour, stench, stink, fetor, foetor, mephitis

  smack: have an element suggestive (of something)

  his speeches smacked of racism

  this passage smells of plagiarism

  Synonyms: smell