prunus nigra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prunus nigra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prunus nigra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prunus nigra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prunus nigra

    Similar:

    canada plum: small tree native to northeastern North America having oblong orange-red fruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).