prunus cerasus austera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prunus cerasus austera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prunus cerasus austera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prunus cerasus austera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prunus cerasus austera

    Similar:

    morello: any of several cultivated sour cherry trees bearing fruit with dark skin and juice

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).