prunus avium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prunus avium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prunus avium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prunus avium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prunus avium

    Similar:

    sweet cherry: large Eurasian tree producing small dark bitter fruit in the wild but edible sweet fruit under cultivation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).