morello nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

morello nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm morello giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của morello.

Từ điển Anh Việt

 • morello

  * danh từ (số nhiều morellos)

  một loại anh đào có vị chua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • morello

  any of several cultivated sour cherry trees bearing fruit with dark skin and juice

  Synonyms: Prunus cerasus austera

  cultivated sour cherry with dark-colored skin and juice