provost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provost.

Từ điển Anh Việt

 • provost

  /provost/

  * danh từ

  hiệu trưởng (một số phân hiệu đại học ở Căm-brít, Ôc-phớt)

  (Ê-cốt) thị trưởng

  (sử học), (tôn giáo) trưởng mục sư (đạo Tin lành, ở Đức)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • provost

  a high-ranking university administrator