provostship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provostship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provostship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provostship.

Từ điển Anh Việt

 • provostship

  /provostship/

  * danh từ

  chức hiệu trưởng (một số phân hiệu đại học ở Căm-brít, Ôc-phớt)

  (Ê-cốt) chức thị trưởng

  chức trưởng mục sư (đạo Tin lành, ở Đức)