propensity to export nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propensity to export nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propensity to export giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propensity to export.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • propensity to export

    * kinh tế

    khuynh hướng xuất khẩu