propensity to consume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propensity to consume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propensity to consume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propensity to consume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • propensity to consume

  * kinh tế

  khuynh hướng tiêu dùng

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  khuynh hướng tiêu dùng