prix de rome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prix de rome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prix de rome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prix de rome.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prix de rome

    an annual prize awarded by the French government in a competition of painters and artists and sculptors and musicians and architects; the winner in each category receives support for a period of study in Rome

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).