preponderate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preponderate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preponderate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preponderate.

Từ điển Anh Việt

 • preponderate

  /pri'pɔndəreit/

  * nội động từ

  nặng hơn

  (+ over) trội hơn, có thế hơn, có ưu thế

  nghiêng về một bên (cán cân)

Từ điển Anh Anh - Wordnet