outweigh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outweigh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outweigh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outweigh.

Từ điển Anh Việt

  • outweigh

    /aut'wei/

    * ngoại động từ

    nặng hơn; nặng quá đối với (cái gì...)

    có nhiều tác dụng hơn, có nhiều giá trị hơn, có nhiều ảnh hưởng hơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet