placard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

placard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm placard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của placard.

Từ điển Anh Việt

 • placard

  /'plækɑ:d/

  * danh từ

  tranh cổ động, áp phích

  * ngoại động từ

  dán áp phích lên (tường), dán (áp phích) lên tường

  dán áp phích làm quảng cáo (hàng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • placard

  * kinh tế

  áp phích

  áp-phích

  dán áp-phích lên

  dán yết thị lên

  thông báo bằng yết thị

  yết thị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • placard

  post in a public place

  publicize or announce by placards

  Synonyms: bill

  Similar:

  poster: a sign posted in a public place as an advertisement

  a poster advertised the coming attractions

  Synonyms: posting, notice, bill, card