pilaster strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilaster strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilaster strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilaster strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilaster strip

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn trục bổ tường