pilaster face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilaster face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilaster face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilaster face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilaster face

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt trước cột áp tường