pilaster side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilaster side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilaster side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilaster side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilaster side

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt bên cột áp tường