pilaster board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilaster board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilaster board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilaster board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilaster board

    * kỹ thuật

    tấm ốp tường