picker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picker.

Từ điển Anh Việt

 • picker

  /'pikə/

  * danh từ

  người hái

  người nhặt

  đồ mở, đồ nạy (ổ khoá)

  đồ dùng để hái, đồ dùng để nhặt, đồ dùng để bắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • picker

  a person who chooses or selects out

  Synonyms: chooser, selector

  someone who gathers crops or fruits etc.