pickerel frog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickerel frog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickerel frog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickerel frog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pickerel frog

    a meadow frog of eastern North America

    Synonyms: Rana palustris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).