pickerel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickerel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickerel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickerel.

Từ điển Anh Việt

 • pickerel

  /'pikərəl/

  * danh từ

  (động vật học) cá chó đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pickerel

  flesh of young or small pike

  any of several North American species of small pike