picea mariana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picea mariana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picea mariana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picea mariana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • picea mariana

    Similar:

    black spruce: small spruce of boggy areas of northeastern North America having spreading branches with dense foliage; inferior wood

    Synonyms: spruce pine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).