picea engelmannii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picea engelmannii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picea engelmannii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picea engelmannii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • picea engelmannii

    Similar:

    engelmann spruce: tall spruce of Rocky Mountains and British Columbia with blue-green needles and acutely conic crown; wood used for rough lumber and boxes

    Synonyms: Engelmann's spruce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).