picea glauca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picea glauca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picea glauca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picea glauca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • picea glauca

    Similar:

    white spruce: medium-sized spruce of northeastern North America having short blue-green leaves and slender cones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).