pewit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pewit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pewit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pewit.

Từ điển Anh Việt

 • pewit

  /'pi:wit/ (peewit) /'pi:wit/

  * danh từ

  (động vật học) chim te te

  tiếng hót của chim te te

  (động vật học) mòng biển đầu đen ((cũng) pewit gull)

Từ điển Anh Anh - Wordnet