pewit gull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pewit gull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pewit gull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pewit gull.

Từ điển Anh Việt

  • pewit gull

    * danh từ

    <động> mòng biển đầu đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet