permissive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permissive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permissive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permissive.

Từ điển Anh Việt

 • permissive

  /pə'misiv/

  * tính từ

  cho phép; chấp nhận

  tuỳ ý, không bắt buộc

  permissive legislation: luật pháp tuỳ ý sử dụng không bắt buộc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dễ dãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • permissive

  not preventive

  Antonyms: preventive

  granting or inclined or able to grant permission; not strict in discipline

  direct primary legislation is largely permissive rather than prescriptive

  permissive parents

  Antonyms: unpermissive