perforating gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perforating gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perforating gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perforating gun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perforating gun

  * kỹ thuật

  máy đục lỗ

  hóa học & vật liệu:

  súng bắn vỉa (kỹ thuật khoan)

  súng mở vỉa