pentagon gang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentagon gang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentagon gang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentagon gang.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pentagon gang

    a Filipino terrorist group that broke away from the Moro Islamic Liberation Front in 2001 in order to continue terrorism and kidnapping and extortion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).