pauper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pauper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pauper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pauper.

Từ điển Anh Việt

 • pauper

  /'pɔ:pə/

  * danh từ

  người nghèo túng; người ăn xin

  người nghèo được cứu tế

  indoor pauper: người nghèo được bệnh viện nhận chữa nội trú

  outdoor pauper: người nghèo được bệnh viện nhận chữa ngoại trú

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pauper

  * kinh tế

  bần dân

  cùng dân

  dân nghèo

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bần cùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pauper

  a person who is very poor