particularize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particularize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particularize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particularize.

Từ điển Anh Việt

 • particularize

  /pə'tikjuləraiz/

  * động từ

  đặc biệt hoá, đặc thù hoá

  lần lượt nêu tên

  tường thuật tỉ mỉ; đi sâu vào chi tiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet