particularise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particularise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particularise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particularise.

Từ điển Anh Việt

  • particularise

    * ngoại động từ

    đặc biệt hoá, đặc thù hoá

    liệt kê, đặc tả (chi tiết); tường thuật tỉ mỉ, đi sâu vào chi tiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet