parish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parish.

Từ điển Anh Việt

 • parish

  /'pæriʃ/

  * danh từ

  xứ đạo, giáo khu; nhân dân trong giáo khu

  xã ((cũng) civil parish); nhân dân trong xã

  to go on the parish

  nhận tiền cứu tế của xã

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parish

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  xứ đạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parish

  a local church community

  the local subdivision of a diocese committed to one pastor